Du er her: Referanser

Referanser
 
  

 

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Referanser og samarbeidspartnere

Til flere av våre Møteforum har vi inngått samarbeid med aktuelle næringslivsgrupperinger rundt om i landet

                   

 

 

Forum for Kultur og Næringsliv

24. november 2009 ble Møteforum for Kultur og Næringsliv arrangert for første gang. Arrangør var Forum for Kultur og Næringsliv. Les mer om arrangementet her.
Her er noen tilbakemeldinger fra deltagerne:

Veldig bra jobba av dere i Norsk Møteforum! Vi er kjempeimponerte over deres profesjonalitet, presisjon og nøyaktighet i alle ledd, oppfølgingsevne, imøtekommenhet og engeasjement. Og så setter vi stor pris på at dere er så hyggelige og blide!
Forum for Kultur og Næringsliv 
En dag med a-ha opplevelser - dette har jeg bruk for!
Selvaag Gruppen
En positiv og inspirerende dag - kultur og næringsbedrifter er JA mennesker!
Komponisten.no 
Deltakelse i et Møteforum kan asolutt anbefales.
Oslo Guidebureau AS
Et godt forum for å generere nye tanker og ideer - innovasjon.
Festspillene i Bergen
Unik forberedelse med svært bra informasjon på forhånd - flott gjennomføring. Tusen takk.
Kulturbyrå
Veldig fint opplegg og en unik mulighet til å komme i kontakt med kunder og levrandører man ellers ikke hadde vurdert engang! En intens og kontaktskapende opplevelse.
Ergo;ego

 

Lillestrøm sportsklubb

Lillestrøm Sportsklubb har valgt å samarbeide med Norsk Møteforum for å profesjonalisere våre konsepter yterligere. Sammen gjennomfører vi et eget møteforum kun for LSKs sponsorer og et møteforum for hele Romerike, der det også inviteres bedrifter fra hele regionen – Møteforum Romerike.

En av vår målsetninger er å kunne bidra til at våre sponsorer øker sin omsetning gjennom samarbeidet med LSK og dette betyr at vi må legge til rette aktiviteter der dette er mulig. Møteforumet er således vår viktigste aktivitet for å nå dette. Vi har enorm glede av Norsk Møteforums kompetanse på dette område og våre sponsorer er meget imponert over gjennomføringen og resultatene av disse aktivitetene.

Med sportslig hilsen for LSK

Robert Lauritsen
Markedssjef

Drammen Næringslivsforening

 

Drammensregionen er inne i en sterk vekstperiode. Vi ønsker ny næringsvirksomhet og flere innbyggere velkommen til Drammensregionen- til rimelige eneboligpriser eller sentrale leiligheter og ikke minst interessante jobber og utviklingsmuligheter. 
 
Drammen Næringslivsforening er en medlemseiet og partipolitisk nøytral næringsorganisasjon. Vårt formål er å bidra til en positiv næringsutvikling i Drammens-regionen ved å være talerør, pådriver, et møtested, kontaktformidler og servicesenter for medlemmer og andre.

Vi har i dag over 1400 kontaktpersoner fra over 700 medlemsbedrifter, samt en del personlige medlemmer, studentmedlemmer og et kollektivt medlem JCI Drammen. Denne medlemstilslutningen er stadig økende.

Drammen Næringslivsforening samarbeider med Norsk Møteforum på arrangementene Møteforum Drammen og Møteforum Bygg og anlegg Drammen.
 
Les mer på www.dnf.no

 

FK Bodø/Glimt

FK Bodø/Glimt inngikk høsten 2006 et samarbeid med Norsk Møteforum. Som et resultat av dette samarbeidet har vi profesjonalisert våre samarbeidskonsepter til beste for våre sponsorer og samarbeidspartnere.

Vårt møteprodukt ”Møtebørsen” blir i år arrangert for fjerde gang, og gjennom samarbeidet med Norsk Møteforum leverer vi her et møteforum hvor våre samarbeidspartnere møtes for effektiv og god relasjonsbygging med svært gode resultater og tilbakemeldinger.
Norsk Møteforum møter våre forventninger på en utmerket måte og er en viktig samarbeidspartner for oss.
Med god hjelp og kompetanse fra Norsk Møteforum har vi sammen klart å etablere en møtearena som har gitt – og vil gi – stor verdi til Bodø/Glimt og klubbens samarbeidspartnere.


Med vennlig hilsen
Erlend A. Willumsen

Markedssjef
FK Bodø/Glimt
www.glimt.no

Innovasjon Gardermoen

Hvem vi er
Innovasjon Gardermoen er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen. Målet er økt verdiskaping i regionen, og økt vekst og lønnsomhet for våre medlemmer.

Hva vi gjør
IG arbeider for best mulig rammebetingelser for næringslivet (påvirkning), deltar i regionale utviklingsprosjekt (medvirkning), og støtter opp om innovasjon og nyetablering (entreprenørskap). Vår forretningside er at business skapes gjennom nettverk/relasjoner, og vi arrangerer møteplasser og tilrettelegger for business- to- business aktiviteter, og utvikling av kunnskap og kompetanse (kurs og seminarer).

Sammen med Norsk Møteforum har vi siden 2008 arrangert to Møteforum Romerike og et Møteforum Bygg og anlegg Romerike.

Med vennlig hilsen
Steinar Kristiensen

Daglig leder
Innovasjon Gardermoen

Mail: steinar@innovasjon-gardermoen.no
Tlf: 90847237/64822292

 

Til toppen av siden

Skriv ut

Topp

Norsk Møteforum AS - Solbergveien 22 - 3057 Solbergelva - Tlf. 815 MØTER / 31 30 30 30 - Faks. 32 87 08 33