Du er her: Utstiller: Cowi AS sin profil

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Utstiller: Cowi AS

Rådgivende ingeniørselskap, teknikk, miljø og samfunnsplanlegging.
COWI AS er et av Norges ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap med ca 1200 ansatte i COWI Norge. COWI-gruppen totalt teller ca 6 600
Den norske kjernevirksomheten har hovedvekt på bygg og anlegg, samferdsel, VA, miljø/avfall, prosjektadministrasjon, sikkerhet mm.
Vi har 20 kontorer i Norge med blant annet Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Fredrikstad, Tromsø, Drammen, Notodden, Larvik, Hamar, Hønefoss og Kristiansand, Haugesund m.fl.

På Security Community stiller vi med representanter fra fagmiljøet i senter for risikoreduserende design som er delt inn i faggrupper etter spesialisering;
- Beskyttelse mot eksplosivlaster og våpenvirkninger,
- Analyse og vurdering, med bl.a. risikoanalyser, sårbarhetsvurderinger, sikringsvurderinger mm.
- Elektronisk sikring,
- Design og kjøretøybaserte trusler
- Fysisk sikring.

COWI har mange rådgivere med mye erfaring innen rådgivning og prosjektering på disse fagområdene. Erfaring fra mange krevende høysikkerhetsprosjekter både i privat og offentlig sektor. Mye erfaring fra mange sikkerhetsgraderte prosjekter som er underlagt Sikkerhetsloven.

Vi har også mye erfaring i rådgivning i organisering av sikkerhetsarbeid, bevisstgjøring av ansatte, helhetlige sikkerhet/sikringsløsninger mm.

Den norske kjernevirksomheten har hovedvekt på bygg og anlegg, samferdsel, VA, miljø/avfall, samt prosjektadministrasjon.
Vi har kontorer blant annet i Oslo, Fredrikstad, Drammen, Notodden, Larvik, Kongsberg, Hamar, Hønefoss og Kristiansand

Utstiller: Cowi AS

Besøksadresse:
Karvesvingen 2
0579 Oslo
Postadresse:
Postboks 6412 Etterstad
0605 Oslo

Tlf: 21 49 76 88

www.cowi.no
Søk på google

Til toppen av siden

Skriv ut

Topp

Norsk Møteforum AS - Solbergveien 22 - 3057 Solbergelva - Tlf. 815 MØTER / 31 30 30 30 - Faks. 32 87 08 33