Du er her: Universitetet i Bergen sin profil

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen (UiB) er landets nest største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Universitetet er organisert i seks fakulteter og 27 institutter, og har for tiden ca. 17.000 studenter og ca. 3,500 ansatte. Bygningsmassen består av ca. 90 bygninger, hoveddelen i sentrum på Nygårdshøyden, samt noen ved Haukeland universitetssykehus, syd for sentrum.
UiB drifter og forvalter 340.000 m2 egne bygninger. Det skjer kontinuerlig endringer i arealene. Bygningsmassen har høy kvalitet når det gjelder arkitektur, materialbruk og detaljer. Mange av anleggene og enkeltbygningene har stor antikvarisk og kulturhistorisk verdi.

Universitetet i Bergen

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 5
5020 Bergen
Postadresse:
pb 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00

www.uib.no
Søk på google

Til toppen av siden

Skriv ut

Topp

Norsk Møteforum AS - Solbergveien 22 - 3057 Solbergelva - Tlf. 815 MØTER / 31 30 30 30 - Faks. 32 87 08 33