Du er her: Safetec sin profil

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Safetec

Safetec er en ledende leverandør av tjenester innen risikostyring og risikobasert beslutningsstøtte. Vi gjennomfører et bredt spekter av studier og rådgivning innen risiko, pålitelighet, og beredskap, der både tekniske, menneskelige og organisatoriske forhold tas i betraktning. Safetec har levert tjenester til offentlig sektor og til offshore, maritim og landbasert industri over hele verden siden 1984.
Safetec opplever stigende etterspørsel etter tjenester innen sikring. For å møte behovet i markedet, har Safetec et strategisk mål om å ta en ledende rolle som leverandør av sikringstjenester. For å nå dette målet, må vi blant annet ha et faglig sterkt og forretningsorientert sikringsmiljø. Derfor har Safetec ansatt flere personer med denne kompetansen i den senere tid.

Safetec

Adresse:
Lilleakerveien 2B
0283 Oslo

Tlf: 47 73844100

www.safetec.no
Søk på google

Til toppen av siden

Skriv ut

Topp

Norsk Møteforum AS - Solbergveien 22 - 3057 Solbergelva - Tlf. 815 MØTER / 31 30 30 30 - Faks. 32 87 08 33