Du er her: Oslo Politdistrikt sin profil

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Oslo Politdistrikt

I Oslo politidistrikt er det cirka 2 600 medarbeidere som hver dag er på jobb for en trygg hovedstad. Politiutdannede, jurister og sivilt ansatte skal sammen ivareta publikums behov for trygghet, service og beredskap. Oslo politidistrikt er organisert i 4 avdelinger, ordensavdelingen, Kriminalavdelingen, Personalavdelingen og Administrasjonsavdelingen.

Sikkerhetstjenesten ved Oslo politidistrikt:
Stab sikkerhet er politidistrikts strategiske sikkerhetstjeneste og har som formål å beskytte politidistriktet mot ulike former for trusler, og dermed sikre virksomheten og trygge den enkeltes arbeidsplass ved å ivareta: Intern sikkerhet, brannsikkerhet, Informasjons og IKT sikkerhet og personellsikkerhet. Enheten forestår administrasjon, utredning og kontroll av distriktets sikkerhetstjeneste. Staben ledes av en sikkerhetssjef med rådgivere for de ulike fagområdene.Oslo Politdistrikt

Besøksadresse:
Grønlandsleiret 44
0032 Oslo
Postadresse:
Postboks 8101 Dep.
0032 Oslo

Tlf: 900 46 369


Søk på google

Til toppen av siden

Skriv ut

Topp

Norsk Møteforum AS - Solbergveien 22 - 3057 Solbergelva - Tlf. 815 MØTER / 31 30 30 30 - Faks. 32 87 08 33