Du er her: Olav Thon Gruppen sin profil

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, og er i hovedsak engasjert innen eiendoms- og hotellvirksomhet. Olav Thon Gruppen er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotellaktører.

Olav Thon Gruppen eier eller forvalter 99 kjøpesentre i Norge og 11 i Sverige. Av disse er 80 kjøpesentre hel- eller deleide mens 30 sentre forvaltes for andre eiere. I 2016 var den totale butikkomsetning 70,5 milliarder kroner og 15,5 milliarder (svenske) kroner i de svenske sentrene.

I tillegg til kjøpesentrene eier Olav Thon Gruppen ca. 400 næringseiendommer i Norge og utlandet. Denne del av porteføljen består i hovedsak av kontor-og forretningslokaler sentralt i Oslo, samt hotelleiendommer i Norge og Brüssel.

Siden 2005 har Gruppen bygget og solgt over 1.500 boliger, hovedsakelig i Oslo og Akershus. Gruppen har ca. 2050 boliger for utleie i Oslo området, og er dermed en av de største aktørene i Oslo markedet.

Thon Hotels er en av Norges største hotellkjeder som består av 69 hoteller med ca. 9.725 rom i Norge og 9 hoteller med 1.800 rom i utlandet. Thon Hotels er med 1.500 rom en av de største hotellaktørene i Brüssel.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982 og selskapet har vært børsnotert i Oslo siden 1983. Årlig leieinntektsnivå er fra 1983 økt fra 27 millioner kroner til 2,7 milliarder kroner og børsverdien er økt fra 200 millioner kroner til 15,3 milliarder ved inngangen til tredje kvartal 2016.

Olav Thon Gruppen

Besøksadresse:
Stenersgt 2
0509 oslo
Postadresse:
Post boks 93 Økeren
0509 oslo

Tlf: 23 08 00 00

www.olavthon.no
Søk på google

Til toppen av siden

Skriv ut

Topp

Norsk Møteforum AS - Solbergveien 22 - 3057 Solbergelva - Tlf. 815 MØTER / 31 30 30 30 - Faks. 32 87 08 33