Du er her: NORSIS - Norsk Senter For Informasjonssikring sin profil

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NORSIS - Norsk Senter For Informasjonssikring

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er en uavhengig organisasjon som arbeider for økt kunnskap om og forståelse for informasjonssikkerhet.

Formålet til NorSIS er å bidra til at informasjonssikkerhet blir en naturlig del av målgruppenes hverdag. Dette oppnår vi gjennom bevisstgjøring om trusler og sårbarheter, opplysning om konkrete tiltak og påvirkning til gode holdninger. Senterets definerte hovedmålgruppe er norske virksomheter i privat og offentlig sektor. Aktiviteten er særlig rettet mot små og mellomstore private virksomheter og kommunesektoren, så vel som den enkelte innbygger.

NORSIS - Norsk Senter For Informasjonssikring

Besøksadresse:
Teknologivn. 22 (bygg A)
2815 Gjøvik
Postadresse:
2815 Gjøvik
2815 Gjøvik

Tlf: 47 99786904

www.norsis.no
Søk på google

Til toppen av siden

Skriv ut

Topp

Norsk Møteforum AS - Solbergveien 22 - 3057 Solbergelva - Tlf. 815 MØTER / 31 30 30 30 - Faks. 32 87 08 33