Du er her: Datatilsynet sin profil

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Datatilsynet

Datatilsynet er den norske personvernmyndigheten og har funksjon som både tilsynsorgan og ombud. Vi skal medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem. Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Datatilsynet forvalter personopplysningsloven, som er den generelle loven om bruk av personopplysninger. I 2018 trer nytt personvernregelverk ikraft, gjerne kalt GDPR, sammen med ny personopplysningslov.

Datatilsynet stiller på Security Community for å kunne gi råd om personvern og regelverk, kameraovervåking eller annen sikkerhetsrelatert bruk av personopplysninger.

Datatilsynet

Besøksadresse:
Tollbugata 3
0152 Oslo
Postadresse:
Postboks 8116 Dep
0034 Oslo

Tlf: 22 39 69 00

www.datatilsynet.no
Søk på google

Til toppen av siden

Skriv ut

Topp

Norsk Møteforum AS - Solbergveien 22 - 3057 Solbergelva - Tlf. 815 MØTER / 31 30 30 30 - Faks. 32 87 08 33