Du er her: Akershus Fylkeskommune sin profil

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Akershus Fylkeskommune

Akershus fylkeskommunes visjon er "ledende og levende". Våre verdier er profesjonalitet, respekt og åpenhet.
Å være ledende betyr at vi skal være en synlig og ledende aktør i utviklingen av vår region. Vi skal være i front og utvikle framtidsrettede tjenester. Vi skal være en pådriver og ta initiativ til samarbeid.
Å være levende betyr at vi tar pulsen på samfunnsutviklingen. Vi skal være nyskapende, nysgjerrige og i stadig bevegelse og utvikling
Vi setter trygghet og sikkerhet høyt og bruker mye ressurser på et godt og trygt skolemiljø. Vi arbeider med trygghet og sikkerhet på flere plan og arbeider med å utvikle målrettede, inovative og hensiktsmessige modeller for beredskap og sikkerhet for fylkeskommune som organisasjonsform

Akershus Fylkeskommune

Besøksadresse:
Schweigaards gate 4
0185 Oslo
Postadresse:
Postboks 1200 Sentrum
0185 Oslo

Tlf: 22 05 58 18

www.afk.no
Søk på google

Til toppen av siden

Skriv ut

Topp

Norsk Møteforum AS - Solbergveien 22 - 3057 Solbergelva - Tlf. 815 MØTER / 31 30 30 30 - Faks. 32 87 08 33